Kişisel Verileri Koruma

Kişisel Verileri Koruma


KARADENİZLER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak "Veri Sorumlusu" sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında işlenen kişisel verilerin güvenliğine önem verilmektedir. Bunu sağlamak için her türlü teknik ve idari önlemler alınmakta ve gerekli denetimler yapılmaktadır. Kişisel veriler, veri işleme amacı geçerli olduğu sürece saklanmaktadır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Kişisel verilerin işlenmesinde, kanunda "Genel İlkeler" başlığı ile düzenleme altına alınan 4. Maddesinden belirtilen hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uyulmaktadır.


AYDINLATMA METİNLERİ
 1. Çalışan Adayı Aydinlatma Metni
 2. Çalışan Aydinlatma Metni
 3. Hissedar_Ortak Aydinlatma Metni
 4. Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı Aydinlatma Metni
 5. Stajyer Aydinlatma Metni
 6. Tedarikçi Çalışanı Aydinlatma Metni
 7. Tedarikçi Yetkilisi Aydinlatma Metni
 8. Ürün veya Hizmet Alan Kişi Aydinlatma Metni
 9. Ürün ya da Hizmet Satan Kişi Aydinlatma Metni
 10. Ziyaretçi Aydinlatma Metni 

BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesi uyarınca ilgili kişi, olarak tanımlanan kişisel veri sahipleri veri sorumlusuna başvurmak suretiyle;
 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Başvuru sayfasına erişmek için tıklayınız. - KVKK KİŞİSEL BAŞVURU FORMU